น.1 เปิดโครงการ ประชาชนยิ้ม อิ่มใจจราจร โดยมี สน.ทุ่งครุ และ สน.ราษฏร์บูรณะ นำร่อง การบูรณาการร่วมหน่วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจน ประชาชนจิตอาสา แก้ไขปัญหาจราจรวันนี้ 12 ก.ย.59 พล.ต.ท ศานิตย์ มหาถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เป็นประธานเปิดโครงการ ประชาชนยิ้ม อิ่มใจจราจร โดยมี พล.ต.ต มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.น.8 พ.ต.อ. อนุวัตร์ สุวรรณภูมิ ผกก.สน.ทุ่งครุ ร่วมกล่าวคำต้อนรับ และ นาง จิรนิษฐ์ อัครธนกุลกิตติ์ กต.ต.กทม. นายจรูญศักดิ์ มงคลวรรณเลิศ กต.ตร.สน.ทุ่งครุ เป็นผู้ร่วมอำนวยการการจัดงานดังกล่าวพล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาพปัญหาการจราจร ในกรุงเทพ ที่มีปัญหารถเยอะ สภาพการจราจรไม่คล่องตัว จนถึงติดขัด โดย ถนนประชาอุทิศ ในเขต สน.ทุ่งครุ และ สนราษฏร์บูรณะ เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านการจราจร โครงการประชาชนยิ้ม อิ่มใจจราจร นั้นจะเป็นการลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมใจกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงชาวบ้านประชาชนที่มีจิตอาสา ในการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร อำนายความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่บนท้องถนน ซึ่งตำรวจจราจรถือเป็นภาพลักษณ์ ตัวแทนของตำรวจทั้งหมด ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และ การบริการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชน ให้เป็นไปด้วยความสุภาพ มีความเสียสละ เป็นผู้พิทักษ์สันติราชที่พึ่งของประชาชน แต่คงไว้ด้วยความเข้มงวด ในการกวดขันวินัยจราจรด้าน พ.ต.อ. อนุวัตร์ สุวรรณภูมิ ผกก.สน.ทุ่งครุ กล่าวว่า การจัดโครงการประชาชนยิ้ม อิ่มใจจราจร เป็นอีกนโยบาย ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อแก้ปัญหารถติด โดยการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง สน.ทุ่งครุ สน.ราษฏร์บูรณะ สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ เจ้าหน้าที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29 สมาชิก อปพร. และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชน ที่มีจืตอาสาร่วมอำนวยความสะดวกบนท้องถนน ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเวลา 06.00น.-08.00น. และ 16.00น.-18.00น. ซึ่ง สน.ทุ่งครุได้ถือเป็นเกียรติที่เป็น สถานีตำรวจแรกในนครบาลที่เริ่มนำร่องโครงการนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ นาง จิรนิษฐ์ อัครธนกุลกิตติ์ กต.ต.กทม. นายจรูญศักดิ์ มงคลวรรณเลิศ กต.ตร.สน.ทุ่งครุ ที่ช่วยอำนวยการการจัดทำโครงการ และสนับสนุน โครงการประชาชนยิ้ม อิ่มใจจราจร ในทุกๆด้าน และ ผู้บริหาร บริษัท พี เอส เอาท์ดอร์ จำกัด ที่ช่วยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในโครงการทั้งหมดส่วน นาง จิรนิษฐ์ อัครธนกุลกิตติ์ กต.ต.กทม. นายจรูญศักดิ์ มงคลวรรณเลิศ กต.ตร.สน.ทุ่งครุ ได้ร่วมกล่าวว่า โครงการดังกล่าว ของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ เพราะ การจราจรช่วงถนนประชาอุทิศ ในเวลาเร่งด่วนนั้น ค่อนข้างมีปัญหารถติดขาดสภาพคล่อง ส่วนตนเองมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการเพื่อส่วนรวม ที่สำคัญนโยบายดังกล่าวเป็นการสมานความสามัคคีโดยตรง ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน ของตัวเอง