“กับอีกขั้นที่ บก.น.8 มุ่งมั่น!!เพื่อให้น้องๆหนูๆ ปลอดภัย”

วันที่ 6 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ ผบก.น.8 , พ.ต.อ.วิศาล พันธุ์มณี รอง ผบก.น.8 , คุณจิรนิษฐ์ อัครธนกุลกิตต์ กต.ตร.กทม. (ผู้บริหาร บจก.เอส.พี.พลาสติก อินดัสตรี),คุณจรูญศักดิ์ มงคลวรรณเลิศ ประธาน กต.ตร.สน.ทุ่งครุ (ผู้บริหาร ชัยชนะ วัสดุก่อสร้าง) ,คุณชลิต จาติเสถียร (ผู้บริหาร บจก.แซมโก้) ,คุณเสรี อารยะปราการ (ผู้บริหาร เสรี วัสดุก่อสร้าง), คุณสมพงษ์สิริ ภัทรสิริถาวร (ผู้บริหาร ฟร์ม มาลัยฟาร์ม), คุณนิพนธ์ ชวลิตมนเทียร (ผู้บริหาร บจก.ไฮ-เทค แอพพาเรล) ,คุณสุรชัย แซ่จิว (ผู้บริหาร บจก.ส.เอี่ยมพัฒนา),คุณชาญศักดิ์ พรประเสริฐมานิช (ผู้บริหาร หจก.เซ้งท่าดินแดง), คุณประเสริฐ ชาญมานิช (ผู้บริหาร หจก.ประเสริฐพานิช),คุณประชา สินทรัพย์ไพศาล (ผู้บริหาร หจก.ธนบุรีพานิช) ,คุณยุทธนา เฉลิมกิติชัย (ผู้บริหาร บจก.ชัยยงศิลป์), คุณสมปอง จิระประวัติตระกูล กต.ตร.สน.บุปผาราม และคณะผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ได้ร่วมกันส่งมอบความสุขและความปลอดภัย โดยการแจกหมวกกันน็อกให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด บก.น.8 อีกจำนวน 1,172 ใบ ซึ่งนับตั้งแต่เปิดโครงการมา บก.น.8 ได้แจกไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,569 ใบ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีตัวแทนน้องๆหนูๆ จาก รร.บูรณะศึกษา , รร.คลองรางจาก ,รร.ราษฎร์บูรณะ, รร.เยาวลักษ์วิทยาธนบุรี ,รร.วัดบางสะแกนอก,รร.วัดใหม่ยายนุ้ย, รร.วัดขุนจันทร์ เข้าร่วมรับมอบ”หมวกกันน็อกของหนู”...

หลังจากนั้น พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ ผบก.น.8 ได้เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่มอบนโยบายบริหารงานจราจรทุก สน.ในสังกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยที่ ผบก.น.8 เน้นกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบพร้อมเข้าใจบริบทของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดี การครองตน ครองคน ครองงาน และการตั้งอยู่ในความดีมีสติในการปฏิบัติหน้าที่เสมอ รักษาไว้ซึ่งความไม่ประมาท จากนั้นผู้บังคับบัญชาได้ร่วมทำการมอบเสื้อสะท้อนแสงไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจรใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรเพื่อให้เห็นเด่นชัดทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนนับวันยิ่งทวีจะเกิดมากและบ่อยยิ่งขึ้น จึงจะต้องมีมาตรการเชิงรุกที่หยุดยั้งและป้องกันอุบัติเหตุเหล่านั้นไว้ก่อน

//..โครงการหมวกกันน็อกของหนู ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ..// บก.น.8