กะละมังน.ส. / Round Basin "Miss"
กะละมังทรงกลม หูเหล็ก
มีขนาดเล็ก 12 ลิตร จนถึงขนาดใหญ่ 110 ลิตร

Description