กะละมังก้นมน /Round Basin
กะละมังทรงกลม คุณภาพเหนียว ทนทาน ใช้ได้สารพัดประโยชน์

Description