ตะกร้า / Basket
ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม มี 2 ขนาดให้เลือกใช้

Description