ตะแกรง / Basket
ตะแกรงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ขนาดให้เลือกใช้

Description