ตะกร้าผลไม้ , ลังส้ม / Fruit Basket
ตะกร้าผลไม้ ที่ชาวสวนเลือกใช้
สามารถซ้อนกันได้ ลังส้ม มีหูเหล็ก สามารถซ้อนกันได้

Description