กะละมังงูเห่า / Square Basin
กะละมังทรงสี่เหลี่ยม มีหูเหล็ก

Description